Please assign a menu to the primary menu location under menu

Genel

Ergenlerle Doğru İletişim Önerileri

Bireyler yaşamları boyunca farklı gelişim dönemlerinden geçiyorlar. Belirli yaş aralıkları belli gelişim dönemlerini oluşturuyor. Kültür Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları, ergenliğin bu dönemler arasında en karmaşık olarak nitelendirilen, bireyin hem fiziksel hem ruhsal anlamda değişim ve dönüşümlere maruz kaldığı bir gelişim süreci olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ergenliği, fırtına ve stres dönemi olarak tanımlıyorlar. Ergenliğin denk geldiği yaş aralığı 12 – 20 olarak belirtilse de birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak de değerlendirilebilen ergenlik dönemi, bireylerin en az hasarla atlatabilmelerine destek olmak, dönemin davranış özelliklerini bilmekle mümkün olabiliyor. Bireyler, çocukluk döneminde daha itaatkar ve koşulsuz kabul aşamasındayken, ergenlikle birlikte sorgulayan, kimlik karmaşası yaşayan, ben merkezli, öfkesine engel olamayan, aileleriyle çatışma yaşayan bireyler haline dönüşebiliyorlar. Bu dönemde bireylerin en yakınında olan anne babaların ergenlik dönemine özgü davranış özelliklerine hakim olmaları, onlarla sağlıklı bir iletişim içine girmeleri anlamında oldukça önemli. Bu süreci doğru yönetebilen ebeveynler, çocuklarının motivasyonu yüksek uyumlu ve dengeli kişiliğe sahip bireyler olmasını sağlıyorlar.

Ergenlerle doğru iletişim kurabilmek için öneriler…

 1. Birey olduklarını kabul edin. Aile içinde alınan kararlarda fikrini sorun.
 2. Belirli kurallar çerçevesinde kendisine ait bir yaşam alanı olmasına izin verin.
 3. Onlarla zaman geçirin, ortak paylaşımlarda bulunun.
 4. Zaman zaman öfke kontrolünü sağlayamayabilirler. Böyle durumlarda sakinleşmesini bekleyin ve problem teşkil eden konuyu paylaşın.
 5. Onları dinleyin, fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin.
 6. Ebeveynler olarak onlara karşı tutarlı davranışlarda bulunun.
 7. Onlara verdiğiniz değerin herhangi bir ölçüte bağlı olmadığını ve onları koşulsuz sevdiğinizi hissettirin.
 8. İlgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerine destek olun.
 9. Her birey kendine özgüdür. Kimseyle karşılaştırmayın.
 10. Okul başarılarını ya da başarılı oldukları alanları takdir edin.
 11. Başkalarının yanında uyarmayın veya nasihatte bulunmayın.
 12. Ebeveynler olarak her zaman her koşulda yanlarında olduğunuzu hissettirin.